Умови використання сайту.

Home  /  Умови використання сайту.

Поняття і терміни.

1.1. Сайт по організації модних заходів “Noble Fashion Events” (далі – Cайт) – сукупність веб-сторінок, програмних продуктів та інформації, що забезпечують доступність вказаної інформації і надання Послуг в мережі Інтернет за мережевою адресою www.noble-fashion.events
1.2. Адміністрація сайту – Oсоби, що здійснюють керування сайтом та інші дії, пов’язані з його
функціонуванням.
1.3. Користувач – будь-яка особа, що отримала доступ до Cайту за допомогою мережі Інтернет.
1.4. Послуги (або сервіси) – Послуги за наданням доступу Користувачеві до інформації, розміщеної на Cайті та інші послуги, що надаються Користувачеві з використанням Cайту.
1.5. Угода – справжня Угода, призначена для користувача з усіма змінами та доповненнями.

Загальні положення.

2.1. Предметом справжньої Угоди є надання Адміністрацією сайту Послуг Користувачеві.
2.2. Адміністрація сайту розглядає справжню Угоду як публічну оферту у відповідності зі ст. 633 Цивільного кодексу України.
2.3. Реєстрація Користувача або використання Користувачем будь-якого Сервісу Сайту означає прийняття Користувачем справжньої Угоди в повному об’ємі, без обмовок і виключень у відповідності зі статтею 642 Цивільного Кодексу України, після чого Користувач стає Клієнтом.
2.4. Адміністрація має право в односторонньому порядку змінювати та доповнювати справжню Угоду. Нова редакція Угоди набуває чинності з моменту розміщення її в мережі Інтернет за мережевою адресою www.noble-fashion.events
Для зручності Користувача справжня Угода має версію. Користувач зобов’язаний регулярно (не рідше одного разу на тиждень) перевіряти наявність нової версії справжньої Угоди. Продовження використання Користувачем Cайта означає його згоду з новою редакцією справжньої Угоди.
2.5. У разі незгоди Користувача з якими-небудь положеннями Угоди, Користувач зобов’язаний припинити використання Сайту і повідомити про це Адміністрацію сайту по електронній пошті на адресу noble.events.association@gmail.com відразу після прийняття такого рішення.
2.6. Справжня угода розміщена у мережі Інтернет за мережевою адресою https://www.noble-fashion.events/usloviya-polzovkaniya-sajtom

Реєстрація Користувача.

3.1. Для отримання доступу до послуг Сайту, Користувач повинен пройти процедуру реєстрації.
3.2. Для реєстрації на Сайті Користувач зобов’язаний надати своє прізвище, ім’я, ім’я по батькові, стать, адресу своєї діючої електронної пошти (яка буде використовуватися як логін для доступу до послуг Сайту) і пароль.
3.3. Після надання інформації, вказаної в п. 3.2 Угоди, Користувач зобов’язаний підтвердити свою реєстрацію шляхом активації персональної сторінки через повідомлення, відправлене Адміністрацією сайту на електронну пошту Користувача.
3.4. Користувач зобов’язаний надати Адміністрації сайту достовірну інформацію і підтримувати її в актуальному стані. Адміністрація сайту залишає за собою право отримувати від Користувача підтвердження даних, вказаних при реєстрації, у тому числі документи, що засвідчують особу.
3.5. Надання Користувачем недостовірної інформації при реєстрації, а також, якщо надана їм при реєстрації інформація не дозволяє ідентифікувати Користувача, є основою для відмови Користувачеві в доступі до облікового запису Користувача і послуг Сайту.
3.6. Користувач не має права передавати свій логін і пароль третім особам, Користувач сам несе відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання.
3.7. Будь-які дії, здійснені з використанням логіна та пароля Користувача, вважаються здійсненими Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіна і пароля Користувача і/або облікового запису Користувача, Користувач зобов’язаний негайно повідомити про це Адміністрації сайту.
3.8. Користувач погоджується отримувати від Адміністрації сайту інформаційні та інші електронні повідомлення на адресу, вказану при реєстрації.

Захист персональних даних Користувача.

4.1. Адміністрація сайту вживає необхідні і достатні правові, організаційні і технічні заходи для захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, а також від інших неправомірних дій відносно персональних даних.
4.2. Адміністрація сайту надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим особам і підрядникам, яким ця інформація потрібна для підтримки роботи Cайта та надання Послуг Користувачам.
4.3. Адміністрація сайту обробляє персональні дані Користувача виключно з метою укладення Договору і надання Послуг Користувачам.
4.4. Адміністрація сайту не розпоширює персональні дані і не надає їх третім особам, за винятком наступних випадків :
    4.4.1. Користувач виразив свою згоду на такі дії;
    4.4.2. на вимогу суду, правоохоронних органів і в інших, передбачених законодавством України випадках.

Доступ до послуг Сайту.

5.1. Інформація на Сайті та Послуги, що надаються Користувачеві, представлені у відкритому доступі.
5.2. Доступ Користувача до інформації і певних Послуг може надаватися на платній основі.
5.3. Умови надання Послуг для різних тарифних планів можуть бути змінені Адміністрацією сайту в односторонньому порядку. Такі зміни публікуються на Сайті.
5.4. Оплата Користувачем вибраної Послуги з вибраного тарифу означає згоду Користувача з усіма умовами надання Послуг, вказаними в цій Угоді і на сторінці опису тарифних планів.

Умови користування послугами Сайту.

6.1. Користувач самостійно несе відповідальність за свої дії, пов’язані з використанням послуг Сайту, а також за дотриманням законодавства України при використанні Сайту.
6.2. При використанні Сайту Користувач не має права:
  6.2.1. реєструватися від імені або замість іншої особи;
  6.2.2. використовувати логін та пароль іншого зареєстрованого Користувача;
  6.2.3. порушувати права третіх осіб або завдавати їм шкоди у будь-якій формі, у тому числі порушувати права третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності;
  6.2.4. здійснювати дії, спрямовані на порушення роботи Сайту і його Сервісів, облікових записів інших Користувачів;
  6.2.5. використовувати автоматизовані програми для збору інформації на Сайті;
  6.2.6. здійснювати незаконний збір та обробку персональних даних інших Користувачів;
  6.2.7. здійснювати доступ до Сервісів Сайту, окрім як через інтерфейс, наданий Адміністрацією сайту;
  6.2.8. розміщувати будь-яку рекламу на Сайті;
  6.2.9. розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка на думку Адміністрації сайту є небажаною;
  6.2.10. здійснювати дії, спрямовані на порушення заборон, встановлених справжньою Угодою;
  6.2.11. порушувати права та інтереси громадян, юридичних осіб або вимоги законодавства України;
  6.2.12. завдавати шкоди (моральній або матеріальній) громадянам та юридичним особам, у тому числі іншим Користувачам Сайту;
 6.2.13. передавати отримані на Сайті матеріали третім особам;
 6.2.14. передавати свій доступ до Послуг Сайту третім особам;
 6.3. На Сайті забороняється пропаганда расової, релігійної, міжнаціональної та іншої ворожнечі, злочинної діяльності, екстремістськіх висловлювань та закликів до будь-яких форм насильства. Забороняється будь-яка зневага інших Користувачів, третіх осіб, поширення інформації, яка містить загрози, дискредитує, ображає, порочить честь і гідність або ділову репутацію, порушує недоторканість приватного життя інших Користувачів і третіх осіб.
6.4. На Сайті забороняється завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати або надавати доступ або іншим чином використовувати інформацію, що порушує права неповнорічних осіб, інформацію що є вульгарною або непристойною, що містить порнографічні зображення/тексти або сцени сексуального характеру з неповнорічними, що містить сцени нелюдяного поводження з тваринами, що містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення, інформацію обмеженого доступу, у тому числі державну та комерційну таємниці, інформацію про приватне життя, інформацію яка містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, інформацію про поширення наркотиків, рецепт їх виготування, поради з їх вживання, інформацію яка має шахрайський характер, а також інші види інформації, які порушують права та законний інтерес громадян та юридичних осіб або вимоги законодавства України.
6.5. Порушення Користувачем пунктів 6.2 – 6.4 справжньої Угоди є підставою для відмови Користувачу в доступі до облікового запису Користувача та послуг Cайту, у тому числі до послуг, які були сплачени Користувачем раніше.

Ексклюзивні права на об’єкти інтелектуальної власності.

7.1. Ексклюзивне право на об’єкти інтелектуальної власності, у тому числі елементи дизайну, тексти, програми, аудіо/відео матеріали та іншу інформацію, належить Адміністрації сайту і іншим правовласникам.
7.2. Використання об’єктів інтелектуальної власності, до яких Користувач має доступ використовуючи Сайт, можливо тільки у рамках функціонала, що надається Сервісами Сайту.
7.3. Окрім випадків, встановлених справжньою Угодою і законодавством України, Користувач не має права використовувати фото/відео матеріали та інші об’єкти інтелектуальної власності, а також не має права використовувати Сайт з метою отримання прибутку або без такого. У тому числі, Користувач не має права на відтворення матеріалів, поширення їх шляхом продажу або іншого відчуження, публічного показу, експорту фото/відео матеріалів, їх прокату, редагування за допомогою графічних та відео редакторів, повідомлення в ефір, повідомлення по кабелю, переклад або іншу переробку, доведення до загального відома, інше використання матеріалів та об’єктів інтелектуальної власності.
7.4. Користувач має право на використання фото/відео матеріалів і інших об’єктів інтелектуальної власності, непередбачене справжньою Угодою і законодавством України, виключно у разі укладення між Користувачем і правовласником ліцензійної угоди у письмовій формі.
7.5. У разі порушення прав Адміністрації сайту і/або інших правовласників на об’єкти інтелектуальної власності, Користувач несе відповідальність у відповідності із законодавством України, а доступ Користувача до Сайту може бути призупинений Адміністрацією сайту.

Відсутність гарантій. Обмеження відповідальності.

8.1. Користувач використовує Cервіси Cайту на свій власний ризик. Сервіси та інформація, розташовані на Сайті, надаються на умовах “як вони є”. Користувачеві не надаються які-небудь гарантії, що Сервіси та фото/відео матеріали Cайту відповідатимуть очікуванням Користувача.
8.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-яку інформацію або матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримав доступ з використанням посилань, розташованих на Сайті.
8.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-яку інформацію або матеріали, розміщені на Cайті іншими Користувачами.
8.4. Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-які збитки Користувача, заподіяні йому внаслідок використання Сервісів Сайту. У тому числі, Адміністрація сайту не несе відповідальності за моральний збиток, заподіяний Користувачеві внаслідок використання Послуг Сайту.
8.5. У разі порушення Користувачем яких-небудь умов справжньої Угоди, законодавства України, норм моралі, моральності або технічних вимог, Адміністрація сайту має право заблокувати Користувача, заборонити або обмежити доступ Користувача до окремих або усіх функцій Сайту без пояснення причин. Вартість сплачених послуг при цьому не повертається.
8.6. Адміністрація сайту не відповідає за працездатність Сайту і не гарантує його безперебійної роботи. Адміністрація сайту також не гарантує збереження інформації, розміщеної на Сайті та можливості безперебійного доступу до Сайту.
8.7. Адміністрація сайту не гарантує Користувачеві досягнення яких-небудь результатів, внаслідку використання Сайту.
8.8. Програмно-апаратні помилки, як на стороні Адміністрації сайту так і на стороні Користувача, що привели до неможливості користуванням Сайтом, незмоги Користувачем доступу до Сайту і/або Послуг, розглядаються як обставини непереборної сили і є основою звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язань Адміністрації сайту за даною Угодою.

Завершальні положення.

9.1. Усі спори, розбіжності і претензії, які можуть виникнути у зв’язку з виконанням, розірванням або визнанням недійсним Угоди, Сторони прагнутимуть вирішити шляхом переговорів. Сторона, у якої виникли претензії і/або розбіжності, направляє іншій Стороні повідомлення з описом виниклих претензій і/або розбіжностей.
9.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Адміністрацією сайту і Користувачем агентських стосунків, товариських стосунків, стосунків спільної діяльності, підряду або трудового найму або яких-небудь інших стосунків, прямо не передбачених справжньою Угодою.
9.3. Справжня Угода складена українською мовою. У разі надання Адміністрацією сайту Угоди Користувачеві на іншій мові, або у разі розбіжності версій Угоди російською та іншими мовами, пріоритет має версія українською мовою.
9.4. Визнання недійсним одного або декількох положень Угоди, не означає недійсними інших положень Угоди і не припиняє їх дію.