Політика конфіденційності

Home  /  Політика конфіденційності

Політика конфіденційності.


Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно усієї інформації, яку сайт “Kira Tan” (далі – Cайт), розташований на доменному імені www.kiratan.ua може отримати про Користувача під час використання сайту.

Поняття та терміни.

Адміністрація сайту – особи, що здійснюють керування сайтом і інші дії, пов’язані з його функціонуванням.
Користувач – будь-яка особа, що отримала доступ до Cайту за допомогою мережі Інтернет.
Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до певної або визначеної фізичної особі (суб’єкту персональних даних).
Обробка персональних даних – буль-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації, або без використання таких засобів, з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витягання, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
Конфіденційність персональних даних – є обов’язковим для Оператора або інших осіб , що отримали доступ до персональних даних, та особою вимогою є не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
Послуги (чи сервіси) – послуги про надання доступу Користувачеві до інформації, розміщеної на Cайті та інші послуги, що надаються Користувачеві з використанням Cайту.
Cookies – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером та збережений на комп’ютері Користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожного разу пересилає веб-серверу в HTTP- запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
IP-адреса – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій по протоколу IP.

Загальні положення.

2.1. Використання Користувачем Cайта означає згоду зі справжньою Політикою конфіденційності і умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Cайта.
2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту “Kira Tan”. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на яких Користувач може перейти по посиланнях, розташованих на Сайті.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.
Предмет політики конфіденційності
3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту по нерозголошування і забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту при реєстрації на сайті або при його використанні.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки у рамках справжньої Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті в розділі реєстрації і включають наступну інформацію:
    3.2.1. ім’я, прізвище, ім’я по батькові Користувача;
    3.2.2. контактний телефон Користувача;
    3.2.3. адреса електронної скриньки (e – mail);
    3.2.4. поштова адреса Користувача;
    3.2.5. фотографії Користувача.

3.3. Сайт додатково збирає наступну інформацію про Користувачів: IP адреса, інформація з cookies, інформація про браузер (чи іншу програмі яка здійснює доступ до Сайту), час доступу, адреси сторінок, реферер (адреса попередньої сторінки).
    3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту, що вимагають авторизації.
    3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використується з метою виявлення і рішення технічних проблем, контролю законності фінансових платежів, що проводяться на Сайті.
    3.3.3. Сайт використовує сторонні служби (такі як Яндекс Дірект, Google Analytics і інші), які збирають різну інформацію про Користувачів Сайту з метою підвищення якості обслуговування. При цьому Адміністрація сайту не несе відповідальності за дії використаних сторонніх служб.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація, необумовлена вище (історія покупок, використані браузери та операційні системи і так далі) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. справжньої Політики конфіденційності.

Мета збору персональної інформації користувача.

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту заходів може використати з метою:
    4.1.1. ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті для реалізації послуг Сайту.
    4.1.2. Надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.
    4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи повідомлення, запити, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробку запитів та заявок від Користувача.

    4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки та запобігання шахрайства.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок.
  4.1.7. Повідомлення Користувачеві Сайту про стан замовлень.
  4.1.8. Обробки та отримання платежів, підтвердження податків або податкових пільг, оскарження платежів.
4.1.9. Надання Користувачу ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сайту.
4.1.10. Надання Користувачеві, з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту або від імені партнерів Сайту.
    4.1.11. Здійснення рекламної або маркетингової діяльності з відома Користувача.
    4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Сайту, з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

Способи та терміни обробки персональної інформації.

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним чином, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації, або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку з метою виконання замовлень Користувача, оформленого на Сайті, і надання інших послуг, що взагалі надаються Сайтом.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки по підставах і в порядку, встановлених законодавством України.
5.4. При втраті або розголошуванні персональних даних, Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошування персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідні організаційні та технічні дії для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає усі необхідні заходи по запобіганню збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошуванням персональних даних Користувача.

Зобов’язання сторін.

6.1 Користувач зобов’язаний:
    6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.
    6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни цієї інформації.
6.2 Адміністрація сайту зобов’язана:
    6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, вказаних в п. 4 справжньої Політики конфіденційності.
    6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію, або розголошування іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. справжньої Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, зазвичай використовуваного для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
    6.2.4. Здійснити блокування персональних даних Користувача у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій з моменту звернення чи запиту Користувача, або його законного представника, або уповноваженого органу по захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки.

Відповідальність сторін.

7.1. Адміністрація сайту, що не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. справжньої Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошування Конфіденційної інформації, Адміністрація сайту не несе відповідальність що до конфіденційної інформації, якщо:
    7.2.1. інформація стала публічним надбанням до її втрати або розголошування.
    7.2.2. інформація була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
    7.2.3. інформація була розголошена із згоди або з вини Користувача.

Вирішення суперечок.

8.1. Усі розбіжності між Користувачем сайту і Адміністрацією сайту з приводу політики конфіденційності та особистих даних, сторони вирішують шляхом переговорів, керуючись справжньою Політикою конфіденційності і Правилами використання сайту.
8.2. Будь-які розбіжності, яких не вдалося роз’вязати на основі цього документу, регулюються чинним законодавством України.
Додаткові умови
9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди і без повідомлення Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту розміщення її на Сайті в мережі інтернет, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Усі пропозиції або питання по справжній Політиці конфіденційності слід направляти на електронну пошту Сайту за адресою kiratan.designer@gmail.com