Договір публічної оферти

Home  /  Договір публічної оферти

ДОГОВІР

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1. В цьому документі нижчеприведені терміни використовуються однаково в однині й множині (якщо інше не випливає зі змісту терміна і/або визначення) у наступних значеннях:

1.1. «Агент» — Фізична особа підприємець Кірова Тетяна Володимирівна, яка уповноважена організатором заходу громадською організацією «Українська палата моди» на оформлення та продаж Квитків на Захід.

1.2. «Квиток» або «Електронний квиток» — документ, сформований з використанням автоматизованої Системи Агента, що засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, участь, прослуховування) Заходу та містить інформацію про найменування, дату, час, місце проведення, виділене Покупцеві місце на Заході, вартість послуги відвідування Заходу, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру.

1.3. «Замовлення» — один або кілька Квитків на один Захід, обраних Покупцем із Системи та об’єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером.

1.4. «Захід» — культурно-видовищний захід «Monaco Fashion March», який відбудеться в готелі «Hotel Hermitage Monte-Carlo️», зал «Salle Belle Epoque», м. Монте-Карло, Князівство Монако, 04 квітня 2020 р.

1.5. «Організатор заходу» — громадська організація «Українська палата моди» та фізична особа підприємець Кірова Тетяна Володимирівна.

1.6. «Оферта» — даний договір продажу квитків на культурно-видовищні заход, опублікований за електронною адресою www.kiratan.ua і/або доступний на вимогу покупця в точках продажу квитків.

1.7. «Покупець» — фізична або юридична особа, яка використовує послуги Агента з оформлення Квитків на умовах дотримання цієї Оферти.

1.8. «Принципал» заходу — громадська організація «Українська палата моди», яка доручає Агенту взяти на себе зобов’язання з продажу Квитків Покупцям.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Оферта регламентує умови та порядок продажу Квитків, а також права та обов’язки, що виникають у зв’язку з цим у Агента і Покупця.

2.2. Продаж Квитків Покупцеві проводиться виключно на умовах цієї Оферти і лише в разі повного і беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах не допускається.

2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж Квитків не проводиться. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті, в тому числі в разі відмови Покупця на підставі незгоди Покупця з умовами цієї Оферти після акцепту її умов та оплати Квитка. Повернення коштів за придбані Покупцем Квитки можливе лише в порядку і на умовах, встановлених цією Офертою.

2.4. Придбання Квитків у Агента юридичною особою заборонено.

2.5. Агент має право вносити зміни в чинну Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються своєчасно і знаходяться в загальному доступі в мережі Інтернет та в точках продажу. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.

2.6. Агент має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця у разі порушення останнім умов цієї Оферти та інших правил.

2.7. Ця Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг з оформлення, продажу і доставки Квитків на Заходи в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою (далі по тексту — Послуги).

3.2. Агент не несе відповідальності за дії Принципала і/або Організатора заходу та/або третіх осіб з продажу Квитків, що діють від свого імені та/або від імені Принципала або Організатора заходу, так само як і за організацію та факт проведення Заходу.

3.3. Відповідно до положень Закону України ” Про захист персональних даних» № 2297–VI від 01.06.2010 р., Покупець визнає і погоджується з наданням Агентові та/або Субагентові своїх персональних даних, а рівнозначно із цим і персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Агентом в процесі оформлення Квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім’я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (у разі надання послуг з доставки Квитків) та адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Агенту право на обробку його персональних даних у зв’язку з наданням Покупцю Послуг, обумовлених цією Офертою, у тому числі в цілях отримання Покупцем рекламних повідомлень про захід, квитки на які реалізуються Агентом. Виходячи з того, що обробка персональних даних Покупця здійснюється згідно виконанням договору укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання наданих персональних даних — безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, є добровільно наданими ним та третіми особами при оформленні Квитка і всі ці особи ознайомлені та згодні з Офертою.

4. ПРАВИЛА АКЦЕПТУ

4.1. Ця оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Покупцем та Агентом з купівлі-продажу Квитків. Прийняття Покупцем цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного вчинення Покупцем дій зазначених у п. 4.3 цієї Оферти (акцепт Оферти). Вчинення акцепту Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно і є рівносильно укладенню письмового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України).

4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється шляхом послідовного вчинення таких дій:
а) звернення до Інтернет-сайту Агента;
б) вибір Заходу та категорії Квитка/ів з наявних на момент звернення Покупця;
в) ознайомлення з умовами цієї Оферти;
г) надання контактного номера телефону, адреси електронної пошти, прізвища та імені Одержувача.

4.4. Після здійснення всіх дій, зазначених у пункті 4.3 цієї Оферти, Покупець проводить оплату Замовлення у відповідності з обраним Покупцем способом придбання із відповідним такому способу придбання способом оплати.

4.5. Після вчинення оплати Замовлення, Покупець або самостійно роздруковує Квиток, або здійснює запис Квитка в пам’ять технічного пристрою, що належить Покупцеві.

4.6. Відповідно до положень пункту 4.5 цієї Оферти, Покупець отримує Квиток за допомогою його відправки Агентом на вказану Покупцем адресу електронної пошти. Відправлення Квитка здійснюється лише за умов виконання Покупцем зобов’язання по повній оплаті вартості Квитка.

5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖУ

5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів запропонованих Агентом, інформація про які знаходиться на сайті Агента.

5.2. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи.

5.3. У разі оплати Замовлення банківською картою на web-сайті Агента, Покупець зобов’язаний використовувати банківську карту, випущену на ім’я Покупця.

5.4. Після оплати Замовлення, згідно п. 5.2 цієї Оферти, Замовлення вважається проданим і у Покупця виникає право відвідати Захід.

6. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

6.1. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р., № 1023-ХІІ (зі змінами) повернення коштів за квитки на заходи проводиться Принципалом та/або Організатором тільки у випадках скасування (відміни) заходу або зміні складу артистів, часу або місця проведення заходу. Принципал та/або Організатор повертає Покупцю лише Номінальну вартість квитка. Агент не несе жодної відповідальності за своєчасність та повноту повернення Принципалом грошових коштів Покупцям.

6.2. Для повернення грошових коштів Покупцям, що придбали Квиток на відмінений, перенесений або змінений Захід, Покупець зобов’язується заповнити форму на головній сторінці сайту Агента в розділі Повернення Квитків та надати згоду на обробку персональних даних Покупця.

6.3. Повернення грошових коштів Покупцю у разі оплати Замовлення (Квитків) готівковими коштами відбувається після звернення до www.kiratan.ua з особистим запитом на пошту kiratan.designer@gmail.com з тієї електронної адреси, яка була вказана при оформленні замовлення.

6.4. Повернення грошових коштів, відповідно до умов цієї Оферти за придбані Покупцем Квитки, здійснюється тільки за Квитки, придбані на Інтернет-сайті Агента. Повернення грошових коштів здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту звернення Покупця.

6.5. За поверненням коштів може звернутись тільки Покупець, дані якого вказані в Замовленні, грошові кошти повертаються Покупцеві тільки при обов’язковому фактичному поверненні Покупцем придбаного квитка.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Покупець має право:

7.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про ціну Квитків на Заходи та сервісних послугах інших офіційних квиткових операторів при ухваленні рішення про придбання Квитків у Агента.

7.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявних категоріях Квитків та іншу інформації щодо Заходу, якою володіє Агент в рамках своїх повноважень з використанням мережі Інтернет, дзвінка до Контактного центру Агента та іншими способами, зазначеними на Інтернет-сайті Агента. При цьому Агент має право без пояснення причин відмовити Покупцеві в продажі Квитків.

7.1.3. Обирати спосіб оплати Квитка із запропонованих Агентом на сайті. При цьому Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

7.1.4. Направляти відгуки про роботу Агента за контактами, вказаними на сайті.

7.1.5. За своїм вибором придбати Квиток на Захід.

7.2. Покупець зобов’язаний:

7.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами покупки Квитків та умовами цієї Оферти та прийняти їх при здійсненні покупки Квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін відповідно до цієї Оферти.

7.2.2. При оформленні Замовлення необхідно надати вірну, точну та повну інформацію про себе. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Агенту. Покупець визнає, що не має жодних претензій до Агента за некоректно оформлене Покупцем з використанням Інтернет-сайту Агента Замовлення, так як сам не переконався в його коректності під час вчинення оформлення.

7.2.3. Оплатити у повному обсязі вартість оформленого Замовлення перед тим, як оформлювати наступне Замовлення.

7.3. Агент має право:

7.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення та оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.

7.3.2. При відмові Покупця прийняти цю Оферту на викладених у ній умовах відмовити Покупцеві в продажі йому Квитка і наданні Послуг.

7.3.3. Будь-коли виробляти модифікацію будь-якого програмного забезпечення Системи Агента, у тому числі Інтернет-сайту, призупиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також в цілях проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу до сайту.

7.3.4. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку і в будь-який час.

7.3.5. Додаати в вартість Замовлення і стягувати з Покупця Сервісний збір. Вартість доставки Квитків оплачується окремо.

7.3.6. Вимагати від Покупця повну оплату Квитка перед тим, як здійснити продаж Квитка.

7.3.7. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів Оферти відмовити йому в подальшому наданні послуг.

7.4. Агент зобов’язаний:

7.4.1. Надавати Покупцю:

  • необхідну інформацію про конкретні заходи;
  • необхідну інформацію про дати, місце і час повернення коштів за придбані Квитки в разі скасування/заміни/переносу Заходу. Підставою для надання такої інформації є офіційний лист Принципала і/або Організатора заходу;
  • інструкції для оформлення/оплати/отримання Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Агент публікує на сайті Агента.

7.4.2. Не використовувати персональні дані Покупця для несанкціонованої розсилки матеріалів, що не відносяться до оформлення Замовлення.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умовами цієї Оферти.

8.2. Відповідальність Агента перед Покупцем обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Принципалом (і/або Організатором) та Покупцем з метою продажу Квитків.

8.3. Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Принципалом послуг очікуванням Покупця та/або його суб’єктивній оцінці. Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії.

8.4. Покупець приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов’язані з його діями по допущенню помилок та неточностей у наданих ним своїх особистих даних.

8.5. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання і використання Послуг.

8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні безлади і протести, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах.

8.7. Агент не несе відповідальності за працездатність і/або захищеність інформаційних каналів зв’язку, що використовуються Покупцем для звернення до Інтернет-сайту Агента, а також за збереження інформації, в тому числі Електронного квитка, отриманого Покупцем відповідно до умов цієї Оферти.

8.8. Всі претензії або позови, пов’язані з цією Офертою, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Агентом не будуть.

9. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ СТОСОВНО КВИТКІВ

9.1. При придбанні Квитка Покупець в будь-якому випадку зобов’язується повідомити свою дійсну адресу електронної пошти, телефон, а також вказати свої прізвище та ім’я одержувача Квитка. У разі ненадання такої інформації (дійсних адреси електронної пошти, телефону, прізвища та імені Покупця і одержувача Квитка, паспортних даних), а так само у разі надання неправдивої або недійсною інформації, Агент вправі відмовити Покупцеві в придбанні Квитка.

9.2. Покупець приймає і погоджується з тим, що він повною мірою несе відповідальність за повідомлення помилкової або недійсної електронної поштової адреси.

9.3. Квиток відсилається Покупцеві на його електронну поштову адресу лише за умови дотримання Покупцем умов цієї Оферти про оплату вартості Квитка.

9.4. Покупець зобов’язаний самостійно і за свій рахунок здійснити друк Квитка. При здійсненні друку Квитка Покупець повинен переконатися в належній якості друку Квитка. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язку, встановленного цим пунктом, Покупець повною мірою несе відповідальність за подібні дії (бездіяльность), в тому числі в разі відмови Принципалом/Організатором Заходу в проході на Захід. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у Покупця у разі порушення умов цього пункту в зв’язку з тим, що Агент не є стороною за договором надання послуг, пов’язаних з проведенням Заходу.

9.5. Покупець має право при проході на Захід пред’явити Квиток, що зберігається в пам’яті технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.

9.6. Покупець самостійно несе відповідальність за збереження та захист Квитка від копіювання. У разі копіювання Квитка доступ на Захід буде відкритий по тому квитку, який був пред’явлений першим.

10. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

10.1. Суперечки, що виникають при виконанні договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з обов’язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Агенту в письмовому вигляді з додатком документів, які обгрунтовують пропоновані вимоги, в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини суперечки. Претензія, що надійшла, розглядається Агентом у термін не більше 10 (десяти) календарних днів.

10.2. При неможливості досягнення згоди, суперечки що виникли підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.3. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1 Погоджуючись з цією Офертою, Покупець надає свої персональні дані, а також свою згоду на їх обробку.

11.2. Метою обробки персональних даних є виконання умов цієї Оферти.

11.3. Перелік персональних даних, на обробку яких Покупець дає свою згоду:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дата народження;
  • паспортні дані;
  • індивідуальний податковий номер.

11.4. Перелік дій з персональними даними, на вчинення яких Покупець дає згоду: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передача), знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Дані дії можуть здійснюватися наступними способами: в документальній, електронної, в усній формах.

11.5. З метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., Сторони мають право передавати отримані персональні дані, як в складі бази даних так і окремо, третім особам лише для виконання умов цієї Оферти та/або з дня надходження запиту від третьої особи (контролюючим органам) та якщо інша Сторона, у такому випадку, не буде претендувати та мати право на будь-яку винагороду та іншого виду компенсацію. Вказана згода, надана Стороною з урахуванням вимог ст. 7, ст. 8 та ст.11 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., діє безстроково та без обмежень щодо території дії.

12. СРОК ДІЇ ОФЕРТИ

12.1.Справжня Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до справжньої Оферти.